Category: кино

Category was added automatically. Read all entries about "кино".

Мини-рецензиЯ

МИНИ-РЕЦЕНЗИЯ   Телефильм «Невский» тянет на классику, а телефильм «Пес» с запредельно- плоскими остротами опера в шляпе - на Книгу рекордов Гиннеса.                                                                                    Пиар-менеджер Марина